IBM System Storage DS3300

30.11.2009 09:01

Využite storage systém, umožňujúci ukladanie dát na rôzne typy diskov, na zosúladenie
vašich investícií s hodnotou informácií v malých a stredných podnikoch
 

S rastúcim množstvom serverov
a prílivom množstva dát v súčas-
ných IT spoločnostiach organizá-
cie, počnúc strednými a končiac
veľkými podnikmi, chápu pridanú
hodnotu, ktorú prinášajú siete na
správu aplikácií a dát. V súčas-
nosti musí pripojiteľnosť úložných
systémov umožňovať značne
vyššiu škálovateľnosť, dostupnosť
a možnosti správy, ako umož-
ňujú priamo pripájané úložné
systémy (DAS). Na dosiahnutie
maximálneho zhodnotenia údajov
je potrebné, aby boli vždy dostup-
né pre tých, ktorí ich potrebujú.
Konsolidácia dát pomocou stora-
ge sietí je najlepšou cestou,
ako to dosiahnuť.      ....viac

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode