Internetová prezentácia

Čo sú webové aplikácie:
   

V súčasnej dobe sa v školstve vo všetkých pádoch skloňuje pojem e-lerning. Tiež sa často v rôznych mailing listoch diskutuje o potrebách zmysluplne riadiť obsah webových stránok, ktoré na mnohých školách zatiaľ iba poskytujú základné informácie o škole samotnej, nevytvárajú však hodnotný obsah využiteľný pri vzdelávaní. Je nesporné, že vývoj stránok sa bude uberať práve týmto smerom a na tvorbu školskej stránky už nebude postačovať jediný človek(najčastejšie učiteľ informatiky), ale bude potrebné, aby sa na vytváraní stránok zúčastnili všetci pedagógovia. 

Pre novo rastúcu "počítačovú generáciu" detí bude kvalita a dostupnosť takýchto materiálov v blízkej budúcnosti, možno rozhodujúcim faktorom pre výber školy, na ktorú pôjdu študovať. Cieľom tejto knihy bude predstaviť vám prostriedky, pomocou ktorých sa dá takýto cieľ dosiahnuť. Nezostaneme však len pri systémoch na správu webového, či vzdelávacieho obsahu, no chceli by sme vám predstaviť i nástroje, pomocou ktorých sa dá sledovať úspešnosť vašej snahy, v súvislosti s uplatnením študentov na trhu práce a systémy na riadenie chodu školy, v súvislosti s prieskumom pracovného trhu a vytvárania nových štúdijných odborov. V tejto knihe sa budeme venovať webovo orientovaným otvoreným a slobodným aplikáciám ako
CMS – systémy na správu obsahu (Content Management Systems)
LMS – systémy na správu výučby (Learning Management Systems)
e-Learning – elektronické vzdelávanie
VLE – virtuálne výukové prostredie (Virtual Learning Environment)
KM – správa znalostí (Knowledge Management)
BPM – správa podnikateľských procesov (Business Proces Management)
Workflow
ERP – podnikové plánovanie zdrojov (Enterprise Resource Planning)
CRM – Správy zákazníckych vzťahov (Customer relationship management)

ale bude sa tiež zaoberať aj menej komplexnými projektmi ako sú
Webové fóra
Webové galérie
Webové kalendáre
Webové organizéry času
Webový poštový klienti
Webové žiacke knižky
Webové operačné systémy

 

Redakčné systémy (CMS):

CMS – Content Managment System je systém na správu obsahu webových stránok. Často sa nazýva aj redakčný či publikačný systém. Je navrhovaný tak, aby umožňoval vkladanie obsahu pre veľký počet prispievateľov. Typickým príkladom takéhoto systému je napríklad Wikipédia, ale i táto stránka.

Pod správou obsahu sa rozumie vkladanie a úprava hypertextu (textu s odkazmi na iný text, či osah), obrázkov, zvukov, videí ale i pripájanie ďalších elektronických formátov formou príloh. Hlavnou myšlienkou CMS je môcť s týmto obsahom pracovať v práci ale i s domu prostredníctvom Internetu a zdieľať tento obsah s ostatnými spoluautormi. Systém tiež obsahujú nástroje, ktoré upozorňujú (napríklad mailom) ostatných autorov o novom, či zmenenom obsahu, čo umožňuje koordinovanie autorov.
Základné funkcie CMS

Medzi základné funkcie CMS patrí:
Tvorba, úprava a publikovanie dokumentov väčšinou pomocou webového rozhrania, často s použitím jednoduchého online WYSIWYG editora alebo jednoduchého systému pre formátovánie textu,
kategorizáciu obsahu,
priraďovanie používateľov do rolí (správca, autor, registrovaný návštevník, anonymný navštevník ...)
riadenie prístupu k jednotlivým príspevkom a dokumentov podľa rolí,
správa diskusií a komentárov k publikovaným článkom ale i samostatne,
oznamovanie nových príspevkov návštevníkom a ostatným autorom,
správa revizií príspevkov,
definovanie jednotnéhu vzhľadu pre obsah,
správa priložených súborov,
štatistika pprístupov.
Otvorené/slobodné CMS

Otvotvorených CMS je pomeren veľa. Dokonca o nich pojednáva jeden samostatný webový portál https://www.opensourcecms.com/. Na tomto portáli nájdete nielen technické parametre jednotlivých systémov ale môžete si ich aj vyskúšať.

Táto kniha si nekladie za cieľ hľadať najlepší CMS systém, ale iba zhrnúť poznatky o niektorých na slovensku najviac používaných otvorených systémoch.

Jednoznačne najdôležitejším kritériom pre výber CMS systému je jeho lokalizácia do Slovenčiny. Tu je teda zoznam systémov, ktoré sú lokalizované:
Joomla
Drupal
Etomite
phpRS

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode