Server

Server (z angl. to serve - slúžiť, poskytovať službu) softvér, ktorý v rámci počítačovej siete zastáva v hierarchii nadradené miesto vzhľadom na funkcionalitu. Poskytuje svoje prostriedky a výkon klientom.

Pojem "server" sa v súčasnosti často zamieňa so strojom (host machine), na ktorom je samotný server (program) spustený.

Prostredníctvom servera si môžu medzi sebou vymieňať počítače dáta alebo pristupovať na dáta uložené na serveri, resp. využívajú ho ako bránu na pripojenie do inej siete.

V prípade softvéru ide o podobný princíp na úrovni aplikácie: poskytuje klientským aplikáciam dáta alebo funkcionalitu uloženú v ňom alebo v databáze.

Keďže je server obvykle kľúčovým prvkom funkcie rozsiahlejšej siete alebo aplikácie, používa sa pre neho výkonnejší a kvalitnejší hardvér a jeho funkcia je zabezpečená lepšie ako funkcia bežných pracovných staníc (klientov), napríklad je zabezpečený proti výpadku napájania pomocou UPS, má redundantný napájací zdroj, je umiestnený v uzamknutej miestnosti, automaticky zálohuje údaje na záložné médium, obsahuje diskové pole apod.

Hardware servera 

Server môže byť skonštruovaný na báze bežného hardvéru, aký sa používa pri stolných počítačoch, ale väčšinou sa používa špeciálne upravený hardvér prispôsobený potrebám serveru. Väčšina serverov totiž beží 24 hodín denne 7 dní v týždni a z toho vyplýva potreba vyššej životnosti.

Dnešný výrobcovia serverov (napríklad DELL, INTEL, …) používajú bežný hardvér, ktorý si sami testujú a zaručujú vysokú spoľahlivosť a životnosť. Ku svojim serverom poskytujú rýchly servis (obvykle na mieste inštalácie).

Na vzhľade servera nezáleží, väčšinou sú uzavreté v opustenej miestnosti, nainštalované do racku. a sú navštevované iba za účelom údržby alebo opráv. Servery sú najčastejšie umiestnené v miestnosti bez okien, ktorá drží stálu teplotu okolo 20°C.

Procesory (CPU) sú jedna z najdôležitejších častí serverov. Musia riešiť mnoho podnetov od užívateľov a je potrebné aby mali čo najmenšiu poruchovosť. V serveroch je často používaných viacero procesorov alebo procesory s viacerými jadrami. Mezi najznámejšie serverové procesory patria Xeon od firmy Intel a Opteron od firmy AMD. Servery väčšinou obsahujú štandardnú integrovanú grafickú kartu (často sa do najnovších serverových základních dosiek montujú grafické karty, ktoré už existujú dlhé roky). Často nemajú zvukovú kartu, rozhranie pre joystick, USB atď. Takéto zariadenia sú pre chod servera zbytočné.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode