Vytváranie skupín

Pripojenie k pracovnej skupine alebo vytvorenie pracovnej skupiny


Pri nastavení siete systém Windows automaticky vytvorí pracovnú skupinu a pomenuje ju. Môžete sa pripojiť k existujúcej pracovnej skupine v sieti alebo vytvoriť novú pracovnú skupinu.

Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

V časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenia. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Kliknite na kartu Názov počítača a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

V časti Členstvo kliknite na položku Pracovná skupina a vykonajte jednu z nasledovných možností:

Ak sa chcete pripojiť k existujúcej pracovnej skupine, zadajte názov pracovnej skupiny, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete vytvoriť novú pracovnú skupinu, zadajte názov pracovnej skupiny, ktorú chcete vytvoriť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak zmeníte názov existujúcej pracovnej skupiny, vytvorí sa nová pracovná skupina s týmto názvom.

Ak bol počítač pred pripojením k pracovnej skupine členom domény, bude z nej odstránený a konto počítača v doméne sa vypne.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode